test.xml 196 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="array.xsl"?>
<root>
  <ul>
    <li value="1"/>
    <li value="2"/>
    <li value="3"/>
  </ul>
</root>